TYRÈNS

Tyréns fick i uppdrag att på ett varsamt sätt renovera kommunfullmäktigesalen i Mölndal Stadhus. Återbruk och hållbarhet var centrala teman och även att förstärka den ursprungliga visionen för salen. Taket har sänkts för att möjliggöra installation av belysning och akustikputs har lagts till. Mattan är tillverkad med originalmönster, borden är restaurerade och en av talarstolarna är nytillverkad för att efterlikna den befintliga. Tyréns ville med bilderna lyfta fram de två nivåerna i salen, tillgängligheten samt de olika funktionerna.

Mölndal Stadshus Tyréns I Almeräng Fotografi I Arkitekturfotograf
Mölndal Stadshus Tyréns I Almeräng Fotografi I Arkitekturfotograf
Mölndal Stadshus Tyréns I Almeräng Fotografi I Arkitekturfotograf
Mölndal Stadshus Tyréns I Almeräng Fotografi I Arkitekturfotograf
Mölndal Stadshus Tyréns I Almeräng Fotografi I Arkitekturfotograf
Mölndal Stadshus Tyréns I Almeräng Fotografi I Arkitekturfotograf